محمد امین درستی
محمد امین درستی

پیشینه‌ی محمد امین درستی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
📜 سوابق آموزشی
✔️ طراحی سوال برای موسسه آیریسک 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر ۱۳۹۹
دوره‌ها