محمد داودآبادی فراهانی
محمد داودآبادی فراهانی

پیشینه‌ی محمد داودآبادی فراهانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان حلی ۱ 
✔️ دبیرستان حلی ۳
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی (۱۴۰۰)
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی (۱۳۹۹)
دوره‌ها