محمد رحمانی
محمد رحمانی

پیشینه‌ی محمد رحمانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هشتم
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (۱۳۹۹ تا کنون) 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه تهران 
✔️ کارشناس زیست‌شناسی از دانشگاه تهران
دوره‌ها