محمد شهاب‌الدین دانشور
محمد شهاب‌الدین دانشور

پیشینه‌ی محمد شهاب‌الدین دانشور
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ تدریس‌ در مدارس شهرهای مشهد، رشت و مدارس دیگر تهران از جمله انرژی اتمی، فرزانگان ۵

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۸
✔️ مدال طلا در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۰ ترکیه
دوره‌ها