محمد صدرا حسینی
محمد صدرا حسینی
مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک ۱۴۰۱

پیشینه‌ی محمد صدرا حسینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک
دوره‌ها