محمد عرفان سلیمی
محمد عرفان سلیمی

پیشینه‌ی محمد عرفان سلیمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
شرکت در دوره تابستان المپیاد کامپیوتر در سال ۱۳۹۹
مدال برنز 
📜 سوابق آموزشی
✔️ طراح سوالات برنامه‌نویسی وبسایت کوئرا
✔️ عضو دپارتمان المپیاد کامپیوتر ایریسکICO 2021
دوره‌ها