محمدامین خرقانی
محمدامین خرقانی

پیشینه‌ی محمدامین خرقانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ و ۲ و ۴ و ۱۰ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ و ۲ و ۵ تهران 
✔️ دبیرستان سلطانی ۳ کرج 
✔️ بسیاری از دیگر مدارس برتر تهران، کرج، شیراز، قزوین، بابل، رشت، سمنان، تبریز و اصفهان)
✔️ موسسه‌های زیستی‌ها ،طلایی‌ها و آیریسک

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول  المپیاد شهید بهشتی گرگان
✔️ سابقه طراحی آزمایشگاه و تدریس در دوره تابستانه المپیاد زیست شناسی


🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره ی المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۱۹
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۷
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
دوره‌ها