محمدرضا جعفری
محمدرضا جعفری

پیشینه‌ی محمدرضا جعفری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی یک تهران از سال ۱۳۹۸ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه حلی دو تهران ۱۳۹۹
✔️ دبیرستان علامه حلی سه تهران ۱۳۹۸-۱۳۹۹
✔️ دبیرستان علامه حلی پنج تهران از سال ۱۳۹۹ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه حلی هشت تهران از سال ۱۳۹۹ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس از سال ۱۳۹۸ تا کنون
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد فاطمی ۱۴۰۰
✔️ باشگاه فرزانگان تهران ۱۳۹۹-۱۴۰۰
✔️ دبیرستان سلطانی سه کرج از سال ۱۳۹۸ تا کنون
✔️ باشگاه فرزانگان کرج ۱۴۰۰
✔️ شهید ستاری ورامین از سال ۱۳۹۹ تا کنون
✔️ فرزانگان چهاردانگه ۱۳۹۸-۱۳۹۹
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد از سال ۱۳۹۸ تا کنون
✔️ دبیرستان فرزانگان ۳ مشهد ۱۴۰۰
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ مشهد ۱۴۰۰
✔️ سمپاد رشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰
✔️ دبیرستان شهید دستغیب شیراز از سال ۱۳۹۸ تا کنون
✔️ تدریس کوتاه‌مدت و گذرا در دبیرستان شهریار توس مشهد، سمپاد گرگان، موسسه آموزشی کلاپیرون و آیروک
📜سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان‌های علامه حلی ۵ و ۸ تهران از سال ۱۳۹۹ تا کنون
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان علامه طباطبایی واحد فاطمی ۱۴۰۰
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد از سال ۱۳۹۸ تا کنون
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان‌های فرزانگان ۲ و ۳ مشهد ۱۴۰۰
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان شهید دستغیب شیراز ۱۴۰۰
🎖جوایز، نشان ها و افتخارات
✔️ مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۸
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها