محمدرضا فلاح‌زاه
محمدرضا فلاح‌زاه

پیشینه‌ی محمدرضا فلاح‌زاه
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ و ۲  تهران 
✔️ دبیرستان سلطانی کرج 
✔️ بسیاری از دیگر مدارس برتر تهران، یزد، کرج، شیراز، قزوین، بابل، رشت و شهریار)
✔️ موسسه‌های زیستی‌ها پلاس  و آیریسک
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ تدریس در دوره تابستانه المپیاد زیست شناسی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی سال 1399
✔️گرواهی حضور المپیاد کشوری زیست شناسی سال 1398
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
دوره‌ها