مرتضی دستورانی
مرتضی دستورانی

پیشینه‌ی مرتضی دستورانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه نهم
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی
✔️ دبیرستان‌های علامه طباطبایی
✔️ دبیرستان‌های رشد
✔️ دبیرستان امام صادق (ع)
✔️ و...
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مدرس مکالمه عربی فصیح در آموزشگاه‌های معهد الضاد و طلوع مهر تهران
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس مترجمی عربی دانشگاه تهران
✔️ کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه خوارزمی
✔️ کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌ها