دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ریاضی پیشرفته پایه نهم (اتحادها، تجزیه عبارت‌های جبری و نامعادله‌ها)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۸ تا ۰۰/۰۱/۲۹، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰,۰۰۰ تومان.
وبینار تصویربرداری از لایه‌های هوا
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۲ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان.
فیزیک پیشرفته پایه نهم (سیالات و فشار)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۶ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان.
هندسه‌ی پیشرفته‌ی پایه نهم - منطق و استدلال
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۸ تا ۹۹/۱۲/۱۳، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان.
ریاضی پیشرفته پایه نهم (فصل ۵ کتاب درسی: اتحاد، تجزیه، نابرابری و نامعادله) بخش اول
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۵ تا ۹۹/۱۲/۱۰، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور، خیلی نزدیک (آشنایی با نجوم عمومی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.