دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
ریاضی پایه نهم - آمادگی آزمون ورودی...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۲۴، ۲۵۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۰ رایگان.
پایه نهم (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)...
عباس الهی
حمیدرضا غندالی
محمد رحمانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۲ تا ۰۱/۰۲/۲۱، ۳۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۵۰۰ تومان.
زیست‌شناسی پایه نهم (کتاب‌ درسی:...
محمد رحمانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۲ تا ۰۰/۱۲/۰۷، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
شیمی پایه نهم (کتاب‌ درسی: نیم‌سال...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۳ تا ۰۰/۱۲/۲۲، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۵,۰۰۰ تومان.
ریاضی نهم (قدرمطلق) آمادگی آزمون...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۳ تا ۰۰/۱۱/۰۳، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
ریاضی پایه نهم (کتاب‌ درسی: نیم‌سال...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۳ تا ۰۱/۰۲/۰۴، ۱۳۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۹۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی نهم (معرفی توان و ریشه) آمادگی...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۵ تا ۰۰/۱۱/۰۵، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
هندسه پایه نهم (کتاب‌ درسی: نیم‌سال...
عباس الهی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۷ تا ۰۱/۰۱/۱۸، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
شیمی پایه نهم (بررسی خصوصیات فیزیکی...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۲۱ تا ۰۰/۰۹/۲۱، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵,۰۰۰ تومان رایگان.
هندسه پایه نهم - آمادگی آزمون ترم...
عباس الهی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۸ تا ۰۰/۰۹/۲۵، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه نهم - آمادگی آزمون ترم...
بهزاد رنجبری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۸ تا ۰۰/۱۰/۰۲، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پیشرفته پایه نهم (نکات علمی...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۴ تا ۰۰/۰۹/۱۴، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پیشرفته پایه نهم (شمارش ذرات...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۰۷ تا ۰۰/۰۹/۰۷، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه نهم (نیم‌سال اول) پاییز...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۸ تا ۰۰/۱۰/۰۳، ۱۲۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان.
پایه نهم (نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰)...
عباس الهی
حمیدرضا غندالی
محمد رحمانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۵ تا ۰۰/۱۰/۰۳، ۳۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۵۵,۰۰۰ ۵۹۸,۵۰۰ تومان.
کلاس‌های تابستانی پایه نهم (۱۴۰۰)
عباس الهی
حمیدرضا غندالی
محمد رحمانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۳ تا ۰۰/۰۷/۰۵، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان.
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
فیزیک پایه نهم - آمادگی آزمون ورودی...
بهزاد رنجبری
۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۰ رایگان.
زیست‌شناسی پایه نهم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
صادق قاسمی
۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه نهم - آمادگی آزمون ورودی...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۲۴، ۲۵۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۰ رایگان.
شیمی پایه نهم (بررسی خصوصیات فیزیکی...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۲۱ تا ۰۰/۰۹/۲۱، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵,۰۰۰ تومان رایگان.
هندسه پایه نهم - آمادگی آزمون ترم...
عباس الهی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۸ تا ۰۰/۰۹/۲۵، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه نهم - آمادگی آزمون ترم...
بهزاد رنجبری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۸ تا ۰۰/۱۰/۰۲، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پیشرفته پایه نهم (نکات علمی...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۱۴ تا ۰۰/۰۹/۱۴، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پیشرفته پایه نهم (شمارش ذرات...
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۰۷ تا ۰۰/۰۹/۰۷، ۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵,۰۰۰ تومان رایگان.

درباره کلاس های پایه نهم ابرکلاس بیشتر بدانید!