دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ریاضی پایه نهم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۹ تا ۰۰/۰۲/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پایه نهم (جمع‌بندی پایان ترم)
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۹ تا ۰۰/۰۲/۲۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه نهم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
بهزاد رنجبری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۶ تا ۰۰/۰۲/۳۱، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان رایگان.
مکانیک و ریاضی - المپیاد فیزیک...
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۳/۱۴، ۷۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
ریاضی پیشرفته پایه نهم (اتحادها،...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۸ تا ۰۰/۰۱/۲۹، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (بسته...
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان.
عبارتهای جبری، اتحاد و مسایل مربوط...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۲ تا ۹۹/۱۰/۰۲، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان رایگان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه نهم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
صادق قاسمی
۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پایه نهم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۹ تا ۰۰/۰۲/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
شیمی پایه نهم (جمع‌بندی پایان ترم)
رضا راسخ
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۹ تا ۰۰/۰۲/۲۶، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه نهم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
بهزاد رنجبری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۶ تا ۰۰/۰۲/۳۱، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان رایگان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
عبارتهای جبری، اتحاد و مسایل مربوط...
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۲ تا ۹۹/۱۰/۰۲، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان رایگان.
توان و ریشه - ریاضی پایه نهم
حمیدرضا غندالی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۳۰ تا ۹۹/۰۹/۳۰، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان رایگان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور،...
مصطفی باقری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.

درباره کلاس های پایه نهم ابرکلاس بیشتر بدانید!