مصطفی باقری
مصطفی باقری
سرگروه المپیاد نجوم دبیرستان انرژی اتمی تهران

پیشینه‌ی مصطفی باقری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد نجوم و اخترفیزیک
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان شهید سلطانی کرج

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ تألیف کتاب المپیادهای نجوم ایران، انتشارات مبتکران
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد نجوم دبیرستان انرژی اتمی (از ابتدا تا کنون)
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد نجوم باشگاه المپیاد سلام (از ابتدا تا کنون)
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد نجوم دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس (۱۳۹۵ تا کنون)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس فیزیک محض
✔️ کارشناس ارشد مدیریت مالی MBA
دوره‌ها