مصطفی رستگار
مصطفی رستگار
--

پیشینه‌ی مصطفی رستگار
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر
💼 سوابق تدریس:
✔️ بعثت مشهد : ۱۴۰۰ تاکنون
✔️ فرزانگان تهران : ۱۴۰۰ تاکنون
✔️ فرزانگان البرز : ۱۴۰۰ تاکنون
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانشجو کارشناسی علوم کامپیوتر امیرکبیر
دوره‌ها