مصطفی مقیمی
مصطفی مقیمی
مدال طلای جهانی المپیاد شیمی | سال 2019 از فرانسه

پیشینه‌ی مصطفی مقیمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران ۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در مدارس شهرهای مشهد، کرمان ، گرگان، رشت، کرج، شهریار، ورامین و مدارس دیگر تهران از جمله انرژی اتمی، فرزانگان های ۴ و ۵

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای کشوری سال 1397
✔️ مدال طلای جهانی سال 2019 از فرانسه
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها