پیشینه‌ی مهدی حاجی بیگی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان ماندگار البرز تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ تدریس گذرا و کوتاه‌مدت در موسسه‌ی المپیاد آیریسک

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۷
✔️ مدال نقره‌ی مسابقات برنامه‌نویسی آسیایی APIO در سال ۲۰۱۹
دوره‌ها