مهدی‌یار امانی
مهدی‌یار امانی

پیشینه‌ی مهدی‌یار امانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره‌ی جهانی المپیاد شیمی ۲۰۱۳ - روسیه
✔️ مدال طلای کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۱
✔️ رتبه‌ی ۳ کارشناسی ارشد شیمی

📚رشته دانشگاهی
✔️ دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها