مولود مدنی لنبانی
مولود مدنی لنبانی

پیشینه‌ی مولود مدنی لنبانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ادبی
✅ نام و نام خانوادگی: مولود مدنی لنبانی


💼 سوابق تدریس
✔️ فرهنگ منطقه هفت تهران تدریس المپیاد ادبی (۱۳۹۳ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران تدریس المپیاد ادبی (۱۳۹۸_۱۳۹۹)
✔️ دبیرستان تزکیه سعادت آباد تدریس المپیاد ادبی ( ۱۳۹۸_۱۳۹۹)
✔️ دبیرستان فرهنگ منطقه دو اصفهان تدریس المپیاد ادبی(۱۳۹۲_۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان سرای دانش تدریس ادبیات عمومی و تخصصی ( ۱۳۹۹_ ۱۴۰۰) 
✔️ دبیرستان بامداد پارسی تدریس ادبیات عمومی و تخصصی (۱۳۹۷ تا کنون) 
✔️ دبیرستان جامی تدریس فارسی عمومی (۱۳۹۷_۱۳۹۹)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
دوره‌ها