نسیم نوری
نسیم نوری

پیشینه‌ی نسیم نوری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼 سوابق تدریس:
✔️  مدارس فرزانگان تهران ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و...
✔️ مجموعه باشگاه سلام 
✔️ شهید سلطانی کرج 
✔️ مدارس غیرانتفاعی تهران و...

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد شیمی دانش‌آموزی (۱۳۹۵)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره‌ها