نوید ابراهیمی
نوید ابراهیمی

پیشینه‌ی نوید ابراهیمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ و ۲ و ۴ و ۱۰ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ و ۲ و ۴ و ۶ تهران
✔️ دبیرستان سلطانی ۱ و ۳ و ۴ کرج 
✔️ بسیاری از دیگر مدارس برتر تهران، کرج، شیراز، قزوین، بابل، رشت، سمنان، یزد، مشهد، اورومیه، بوشهر، تبریز و اصفهان
✔️ سابقه تدریس در موسسه‌های زیستی‌ها ،طلایی‌ها و آیریسک
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد شهید سلطانی کرج
✔️ سابقه طراحی و منتورینگ آزمایشگاه در دوره تابستانه المپیاد زیست شناسی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره ی کشوری المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۶
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی