همایون زین‌الدینی
همایون زین‌الدینی

پیشینه‌ی همایون زین‌الدینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ مدارس مختلف تهران و شهرستان‌ها
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ نویسنده کتاب المپیادهای زیست‌شناسی در ایران (مرحله اول) - انتشارات خوشخوان
✔️ طراح سوال در آزمون‌های آزمایشی و شبیه‌ساز المپیاد زیست‌شناسی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی دوره ۱۶
✔️ فارغ‌التحصیل رشته‌ی پزشکی از دانشگاه  شهید بهشتی
دوره‌ها