وحید احمدی
پیشینه‌ی وحید احمدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد نجوم و اخترفیزیک

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۳ تهران


📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مدرس دوره تابستانه سال ۱۳۹۶ - باشگاه دانش پژوهان جوان
✔️ مدرس دوره تابستانه سال ۱۳۹۷ - باشگاه دانش پژوهان جوان
✔️ مدرس دوره طلا سال ۱۳۹۵ - باشگاه دانش پژوهان جوان
✔️ مدرس دوره طلا سال ۱۳۹۶ - باشگاه دانش پژوهان جوان 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک سال ۲۰۱۶ کشور هند
✔️ مدال نقره تیمی المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک سال ۲۰۱۶ کشور هند
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹۴
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹۳
✔️ دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها