پویا حیدری
پویا حیدری

پیشینه‌ی پویا حیدری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک
💼 سوابق تدریس:  ۱۵ سال
✔️ دبیرستان پسرانه علامه حلی ۳ (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه علامه حلی ۴ (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه علامه حلی ۵ (۱ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه علامه حلی ۷ (۱ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه علامه حلی ۸ (۱ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه علامه حلی ۱۰ (۲ سال)
✔️ باشگاه المپیاد فرزانگان تهران (۴ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه فرزانگان ۱ (۳ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه فرزانگان ۳ (۱ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه فرزانگان البرز (۲ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه فرزانگان شهر ری (۱ سال)
✔️ باشگاه المپیاد سمپاد مازندران (۱ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه سلام یوسف آباد (۱۵ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه سلام ونک (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه سلام تجریش (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه سلام ایران زمین (۱ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه سلام اسلام (۱ سال)
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه (۱ سال)
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه انرژی مثبت (۳ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی (۱ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه هاتف (۳ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه دانش منظریه (۳ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه خاتم (۱ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه شاهد معلم (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه اندیشمند فردا (۲ سال)
✔️ دبیرستان پسرانه نخبگان پند (۱ سال)
✔️ دبیرستان دخترانه علامه جعفری (۱ سال)
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی ارشد مهندسی نانو
✔️ دو مقاله‌ی دانشگاهی
دوره‌ها