پیام فتاحی
پیام فتاحی

پیشینه‌ی پیام فتاحی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه و دخترانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی  و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۰ تهران
✔️ موسسه علوی 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۳و ۴ و ۵ تهران 
✔️ دبیرستان سلطانی ۳ کرج 
✔️  المپیاد زیست شناسی خانه ریاضی تهران 
✔️ بسیاری از دیگر مدارس برتر تهران، کرج،  ساری، سمنان و تبریز )
✔️ موسسه‌های زیستی‌ها ،طلایی‌ها و آیریسک
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول  المپیاد شهید ستاری ورامین
✔️ مسئول  المپیاد موسسه علوی 
✔️ سابقه مسولیت و طراحی و برگزاری آزمون برای موسسه زیستیها+ و آیریسک 
✔️ سابقه تالیف کتاب (نردبان المپیاد زیست شناسی) 
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۵
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
دوره‌ها