کارن کاکویی
کارن کاکویی

پیشینه‌ی کارن کاکویی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران 
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ و ۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۰  تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان کرج 
✔️ و مؤسسات و مدارس دیگر...
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری زیست‌شناسی سال ۱۳۹۸
✔️ دانشجوی پزشکی عمومی
دوره‌ها