گلنار کرمانی
گلنار کرمانی
مشاور و پشتیبان

پیشینه‌ی گلنار کرمانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه نهم
📜 سوابق آموزشی
مشاور و پشتیبان فرزانگان ۲ مشهد (بخش المپیاد)
مشاور و پشتیبان فرزانگان ۳ مشهد (بخش المپیاد)
مشاور و پشتیبان فرزانگان ۵ مشهد (بخش المپیاد)
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
کارشناسی زیست‌شناسی سلولی مولکولی
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
دوره‌ها