بهزاد رنجبری
بهزاد رنجبری

پیشینه‌ی بهزاد رنجبری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک، پایه هشتم، پایه نهم
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (۱۳۹۴ تا کنون) 
✔️ تدریس در باشگاه المپیاد فیزیک انرژی اتمی (۱۳۹۴ تا کنون) 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۵ (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)
✔️ دبیرستان امام صادق (ع) (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ کانون دانش‌پژوهان نخبه (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵) 
✔️ دبیرستان رشد (۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)
✔️ دبیرستان البرز (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰)
✔️ دبیرستان علامه امینی (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱)
✔️ دبیرستان رشد دخترانه (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد فیزیک دبیرستان امام صادق (ع) (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ مسئول المپیاد فیزیک نوبت اول انرژی اتمی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹)
✔️ سرگروه دبیران علوم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ مسئول دپارتمان‌های علمی مجتمع شهید مهدوی  (۱۳۹۶ تا کنون)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس ارشد فیزیک اتمی و مولکولی از دانشگاه تهران
✔️ کارشناس فیزیک از دانشگاه تهران
✔️ کارشناس ریاضی محض از دانشگاه تهران
✔️ برگزیده به عنوان برترین ارائه‌دهنده‌ی المپیاد فیزیک از طرف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (۱۳۹۲)
✔️ برگزیده به عنوان برترین ارائه‌دهنده‌ی المپیاد فیزیک از طرف وزارت آموزش و پرورش (۱۳۹۱)
دوره‌ها