بهزاد رنجبری
بهزاد رنجبری
کارشناس ارشد فیزیک اتمی و مولکولی از دانشگاه تهران

پیشینه‌ی بهزاد رنجبری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک، پایه هشتم، پایه نهم
سوابق تدریس المپیاد فیزیک:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (۱۳۹۴ تا کنون) 
✔️ تدریس در باشگاه المپیاد فیزیک انرژی اتمی (۱۳۹۴ تا کنون)
تدریس در باشگاه فرزانگان شهر تهران (۱۳۹۹ تا کنون) 
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۵ (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)
✔️ دبیرستان امام صادق (ع) (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
✔️ دبیرستان رشد (۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)
✔️ دبیرستان البرز (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰)
✔️ دبیرستان علامه امینی (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱)
✔️ دبیرستان رشد دخترانه (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد فیزیک دبیرستان امام صادق (ع) (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ مسئول المپیاد فیزیک نوبت اول انرژی اتمی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹)
✔️ سرگروه فیزیک دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ مسئول دپارتمان‌های علمی مجتمع شهید مهدوی  (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱)
✔️ معاونت علمی مجتمع شهید مهدوی  (۱۴۰۱ تا کنون)
✔️ مسئول  المپیاد فیزیک باشگاه فرزانگان شهر تهران  (۱۴۰۲ تا کنون)
✔️ داوری مسابقات ملی فیزیکدانان جوان سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ 
✔️ داور رسمی مسابقات جهانی IYPT 2023
✔️ سرپرست تیم ملی فیزیکدانان جوان IYPT2023 و IYPT2024
✔️ مربی تیم ملی فیزیک دانشجویی IPT2024
دوره‌ها