دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
دوره مقدماتی آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
۳ دوره، ۹۰۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۳۷۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
دوره پیشرفته آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
۵ دوره، ۸۱۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۳۳۷,۵۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان
ژنتیک - مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
بافت‌شناسی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۰۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
نانوبیوتکنولوژی - مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
دوره تکمیلی آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
۶ دوره، ۹۰۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۳۷۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
کارآفرینی و بیزینس در علم سلول‌های بنیادی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
آمار زیستی و احتمالات ریاضی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۱/۱۰، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ایمونولوژی و ایمونو سل تراپی - مرحله اول المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۰۶، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
مهندسی بافت - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۰۶، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان.
آزمایشگاه سلول های بنیادی و کشت - مرحله اول المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۵ تا ۹۹/۱۱/۰۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
سلولی مولکولی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
بافت‌شناسی - المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۹ تا ۹۹/۱۰/۲۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
سلولی و مولکولی - المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۰۳، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.