دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
مقدمات سلول های بنیادی - مرحله...
طه چرتاب محمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۹ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
بیوشیمی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای...
سارا قنبریان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۴ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
آمار زیستی و احتمالات ریاضی - مرحله...
سارا قنبریان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
دوره تکمیلی آمادگی آزمون مرحله...
طه چرتاب محمدی
سارا قنبریان
صالحه خراسانی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۲/۱۲، ۹۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
بافت‌شناسی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای...
طه چرتاب محمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۰۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
دوره پیشرفته آمادگی آزمون مرحله...
طه چرتاب محمدی
پانیذ قاسمی
صالحه خراسانی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۵ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۳۷,۵۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان.
دوره مقدماتی آمادگی آزمون مرحله...
طه چرتاب محمدی
سارا قنبریان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۹۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
سلولی مولکولی - مرحله ۱ المپیاد...
طه چرتاب محمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد سلول های بنیادی ابرکلاس بیشتر بدانید!