دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
مقدمات سلول های بنیادی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۹ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
بیوشیمی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۴ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
آمار زیستی و احتمالات ریاضی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۱۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
بافت‌شناسی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۰۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
سلولی مولکولی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
آزمون‌های مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۵ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.