آرش فرحی‌‌مقدم
آرش فرحی‌‌مقدم

پیشینه‌ی آرش فرحی‌‌مقدم
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هشتم، پایه نهم

💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان دوره اول انرژی اتمی (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان خاتم (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبستان و دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی رهیار (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول دپارتمان تفکر مجتمع آموزشی رهیار (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس ریاضی محض از دانشگاه علم و صنعت
✔️ کارشناس مردم‌شناسی از دانشگاه تهران
✔️ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌ها