حامد مالک اژدری
حامد مالک اژدری

پیشینه‌ی حامد مالک اژدری
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه‌ی دهم، پایه‌ی یازدهم
✅ نام و نام خانوادگی: حامد(یدالله) مالک اژدری


💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان‌های علامه طباطبایی 
✔️ دبیرستان‌ بعثت مشهد
✔️ موسسه آموزشی یوز

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ عضو دپارتمان علمی فیزیک و سرگروه فیزیک پایه موسسه آموزشی مرآت
✔️ طراح سوالات آزمون‌های مرآت
✔️ ویراستار کتاب‌های تست فیزیک انتشارات مهر و ماه

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران
دوره‌ها