دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
شیمی ۲ تجربی - آزمون جمع بندی فصل دوم - از صفحه ۵۹ تا ۹۳ کتاب درسی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۶ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
شیمی ۲ تجربی - پیش آزمون فصل دوم - از صفحه ۵۹ تا ۹۳ کتاب درسی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۹ تا ۹۹/۱۲/۱۸، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۲ تجربی - پیش آزمون فصل سوم - بخش دوم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۹ تا ۹۹/۱۲/۱۱، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۲ تجربی - آزمون جمع بندی فصل سوم - بخش اول
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۸ تا ۹۹/۱۲/۱۱، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل اول) - کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۷، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل دوم) - کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۴، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )