دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک ۲ تجربی (فصل سوم - بخش اول)...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۲/۰۶، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل سوم) کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۵۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل چهارم) کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۴۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
فیزیک ۲ تجربی (تدریس فصل دوم)...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۱۱، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل اول) - کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۷، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل دوم) - کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۴، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

درباره کلاس های پایه یازدهم ابرکلاس بیشتر بدانید!