🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

دوره های پیش رو

( مشاهده‌ی همه... )
یازدهم تجربی - دوره پاییزی آمادگی...
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۶۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.
یازدهم ریاضی - دوره پاییزی آمادگی...
هادی لواسانی
بهزاد پلهمجانی
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۶۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.
فیزیک ۲ رشته تجربی و رشته ریاضی...
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۰۹/۱۳، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
شیمی ۲ رشته تجربی و رشته ریاضی...
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۱ تا ۰۰/۰۹/۱۶، ۲۱۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ تومان.
حسابان ۱رشته ریاضی (دوره پاییز۱۴۰۰)
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۱ تا ۰۰/۰۹/۱۵، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
ریاضی ۲ رشته تجربی (دوره پاییز۱۴۰۰)
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۱ تا ۰۰/۰۹/۱۵، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
زیست شناسی ۲ رشته تجربی (دوره پاییز۱۴۰۰)
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۴ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
هندسه ۲ رشته ریاضی (دوره پاییز۱۴۰۰)
هادی لواسانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۴ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
یازدهم تجربی - دوره تابستانی آمادگی...
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۶ تا ۰۰/۰۶/۰۹، ۲۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۲۵,۰۰۰ ۳۶۷,۵۰۰ تومان.
یازدهم ریاضی - دوره تابستانی آمادگی...
هادی لواسانی
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۶ تا ۰۰/۰۶/۱۷، ۴۵۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۵۰۰ تومان.
فیزیک ۲ تجربی (فصل سوم - بخش اول)...
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۲/۰۶، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل سوم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۵۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل چهارم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۴۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
فیزیک ۲ تجربی (تدریس فصل دوم)...
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۱۱، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.

درباره کلاس های پایه یازدهم ابرکلاس بیشتر بدانید!