🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

دوره های پیش رو

( مشاهده‌ی همه... )
دهم ریاضی - دوره پاییزی آمادگی...
هادی لواسانی
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۶۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.
هندسه ۱ رشته ریاضی (دوره پاییز۱۴۰۰)
هادی لواسانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۰ تا ۰۰/۰۹/۱۳، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
دهم تجربی - دوره پاییزی آمادگی...
حامد مالک اژدری
کاوه طهوری
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۱ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۶۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰ تومان.
ریاضی ۱ رشته تجربی و رشته ریاضی...
بهزاد پلهمجانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۱ تا ۰۰/۰۹/۱۵، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
شیمی ۱ رشته تجربی و رشته ریاضی...
کاوه طهوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۱ تا ۰۰/۰۹/۱۶، ۲۱۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ تومان.
زیست شناسی ۱ رشته تجربی (دوره پاییز۱۴۰۰)
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۳ تا ۰۰/۰۹/۱۶، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
فیزیک ۱ رشته تجربی و رشته ریاضی...
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۴ تا ۰۰/۰۹/۱۷، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس (سطح...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۲۹، ۱۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۵۰,۰۰۰ تومان.

دوره های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دهم تجربی - دوره تابستانی آمادگی...
بهزاد پلهمجانی
کاوه طهوری
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۷ تا ۰۰/۰۶/۱۹، ۴۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۵۰۰ تومان.
دهم ریاضی - دوره تابستانی آمادگی...
بهزاد پلهمجانی
کاوه طهوری
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۷ تا ۰۰/۰۶/۱۹، ۳۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۳۵,۰۰۰ ۵۱۴,۵۰۰ تومان.
فیزیک ۱ تجربی (مرور فصل اول) کنکور
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۴ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۲۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک ۱ تجربی (فصل چهارم) کنکور
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۹ تا ۹۹/۱۲/۲۷، ۶۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل سوم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۵۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل چهارم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۴۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
فیزیک ۱ تجربی (فصل سوم) کنکور
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.

درباره کلاس های پایه دهم ابرکلاس بیشتر بدانید!