🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
دوره های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
دهم تجربی - دوره تابستانی آمادگی...
بهزاد پلهمجانی
کاوه طهوری
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۷ تا ۰۰/۰۶/۱۹، ۴۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۵۰۰ تومان.
دهم ریاضی - دوره تابستانی آمادگی...
بهزاد پلهمجانی
کاوه طهوری
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۷ تا ۰۰/۰۶/۱۹، ۳۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۳۵,۰۰۰ ۵۱۴,۵۰۰ تومان.
فیزیک ۱ تجربی (مرور فصل اول) کنکور
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۴ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۲۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک ۱ تجربی (فصل چهارم) کنکور
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۹ تا ۹۹/۱۲/۲۷، ۶۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل سوم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۵۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل چهارم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۴۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
فیزیک ۱ تجربی (فصل سوم) کنکور
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.

درباره کلاس های پایه دهم ابرکلاس بیشتر بدانید!