دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک ۱ تجربی - آزمون جمع بندی...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۶ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۱ تجربی (مرور فصل اول) کنکور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۴ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۲۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک ۱ تجربی - آزمون جمع بندی...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۴ تا ۹۹/۱۲/۲۹، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۱ تجربی - پیش آزمون مرور...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۰ تا ۰۰/۰۱/۱۱، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۲
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل دوم) - کنکور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۴، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

درباره کلاس های پایه دهم ابرکلاس بیشتر بدانید!