حمیدرضا غندالی
حمیدرضا غندالی

پیشینه‌ی حمیدرضا غندالی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هشتم، پایه نهم
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان دوره اول انرژی اتمی (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲)
✔️ دبیرستان دوره اول علامه حلی ۶ (۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان امام صادق (ع) (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان نمونه دولتی امام جعفر صادق (ع) (۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان قلم (۱۳۹۰)
✔️ دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید رجایی اسلامشهر (۱۳۹۰)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️  مشاور تحصیلی پایه نهم دبیرستان دوره اول انرژی اتمی 
✔️ مسئول گروه و دبیر المپیاد ریاضی پایه نهم باشگاه فرزانگان تهران
✔️ مسئول پژوهش دبیرستان دوره اول انرژی اتمی (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ مشاور تحصیلی پایه اول در دبیرستان علامه حلی ۲ (۱۳۹۱)
✔️ مشاور تحصیلی پایه دوم در دبیرستان علامه حلی ۲ (۱۳۹۲)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دوره‌ها