رضا راسخ
رضا راسخ
دبیر مدارس برتر (دبیرستان انرژی اتمی و...) - کارشناس ارشد شیمی تجزیه از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

پیشینه‌ی رضا راسخ
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هشتم، پایه نهم
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دوره اول (۱۳۹۴ تا کنون) 
✔️ تدریس در باشگاه المپیاد شیمی انرژی اتمی (۱۳۹۴ تا کنون) 
✔️ دبیرستان  تیزهوشان شهید بهشتی
✔️ دبیرستان علامه حلی ۶
✔️ دبیرستان علامه حلی ۳
✔️ دبیرستان امام صادق (ع)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی 
✔️ کانون دانش‌پژوهان نخبه 
✔️ دبیرستان رشد 
✔️ دبیرستان البرز 
✔️ دبیرستان علامه امینی 
✔️ دبیرستان تیزهوشان شهید رجایی

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی
✔️ مسئول المپیاد شیمی نوبت اول انرژی اتمی
✔️ مسئول آزمایشگاه دبیرستان انرژی اتمی نوبت اول
مدرس دوره های تست های غیر مخرب (NDT) در دانشگاههای تهران و علم و صنعت

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس ارشد شیمی تجزیه از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
✔️ کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه علم و صنعت
✔️ مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیران استان تهران در درس شیمی دبیرستان نوبت دوم
دوره‌ها