سید حسام فیروزی
سید حسام فیروزی

پیشینه‌ی سید حسام فیروزی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر، المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان‌های علامه حلی (سمپاد)  ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ شهر تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران 
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ باشگاه المپیاد مدارس سلام
✔️ دبیرستان هاشمی‌نژاد و فرزانگان مشهد


🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد دانش آموزی ریاضی کشوری  در سال ۸۴
✔️ مدال طلای المپیاد دانش آموزی ریاضی کشوری درسال ۸۵
✔️ مدال طلای المپیاد دانش آموزی ریاضی جهانی ویتنام در سال ۲۰۰۷
✔️ مدال نقره المپیاد دانشجویی انجمن ریاضی ایران درسال ۱۳۸۹
✔️ مدال طلای مسابقات جهانی دانشجویی ریاضی بلغارستان درسال ۲۰۱۰
✔️ نفر اول مسابقات المپیاد ریاضی سازمان سنجش در سال۹۰
✔️ دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها