صادق قاسمی
صادق قاسمی

پیشینه‌ی صادق قاسمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه هشتم، پایه نهم
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی تهران (دوره اول)
✔️ دبیرستان علامه حلی 1
✔️ دبیرستان علامه حلی کرمان
✔️ دبیرستان فرزانگان کرج
✔️ دبیرستان فرزانگان ساری
✔️ تدریس موقت در مدارس علامه حلی 10، فرزانگان کرمان، شهید بهشتی ساری، البرز و علامه طباطبایی

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد زیست‌شناسی
✔️ کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی از پژوهشگاه مهندسی ژنتیک
دوره‌ها