مرضیه اسدی
مرضیه اسدی
مسئول المپیاد دبیرستان دخترانه انرژی اتمی دوره دوم

پیشینه‌ی مرضیه اسدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر، المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران دوره دوم
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران دوره اول
✔️ دبیرستان دخترانه انرژی اتمی دوره اول و دوم
✔️ باشگاه المپیاد مجموعه مدارس فرزانگان
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد دبیرستان دخترانه انرژی اتمی دوره دوم
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد ریاضی دبیرستان دخترانه انرژی اتمی دوره اول
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
✔️ مقاله ثبت شده در ISI در زمینه انتگرال های مرتبه کسری
دوره‌ها