پیام گنجگلی
پیام گنجگلی

پیشینه‌ی پیام گنجگلی
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه‌ی دهم، پایه‌ی یازدهم
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ (سمپاد تهران)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی (واحد ادونس)
✔️ دبیرستان‌های دوره دوم سمپاد در ادوار مختلف
✔️ مدارس برتر شهرستان‌های مختلف از جمله مشهد و گرگان

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مدیر واحد ادونس علامه طباطبایی
✔️ سرگروه المپیاد زیست‌شناسی واحد ادونس علامه طباطبایی
✔️ مدیر باشگاه المپیاد دبیرستان بعثت شهر مشهد
✔️ مشاور هیات موسس دبیرستان ساعی شهر گرگان
✔️ عضو دپارتمان زیست‌شناسی دوره دوم موسسه‌ی آموزشی مرآت

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دوره‌ها