دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول- ریاضی پایه هشتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۱ تا ۹۹/۱۰/۱۱، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور، خیلی نزدیک (آشنایی با نجوم عمومی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هشتم (فصل اعداد گویا)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۲ تا ۹۹/۰۹/۰۳، ۱۰۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ تومان.
هندسه‌ی پیشرفته‌ی پایه هشتم - چندضلعی‌ها و مثلت
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۱۳ تا ۹۹/۰۹/۲۷، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ تومان.
فیزیک پیشرفته پایه هشتم (بخش الکتریسیته و مغناطیس)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۵/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۲۲، ۱۰۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷۵,۰۰۰ تومان.