دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
اخترفیزیک (طیف ستارگان و معادله...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۹ تا ۰۰/۱۱/۱۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مفاهیم تابش) - المپیاد...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۷ تا ۰۰/۱۲/۰۱، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (معادلات و فرآیندهای...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۱۶ تا ۰۰/۱۲/۲۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (جمعیت های ستاره ای و...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۲۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مقولات ویژه یک تپش ستاره‌ای)...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۱/۲۹، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مقولات ویژه دو باقی...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اخترفیزیک (مقولات ویژه سه آشنایی...
امیراحسان علیزاده حرفتی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۲/۱۹ تا ۰۱/۰۲/۲۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
طیف ستارگان - المپیاد نجوم
امیراحسان علیزاده حرفتی
۱۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
برخی مفاهیم پایه در توپولوژی- انواع...
تایماز قانع
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۷ تا ۰۰/۰۵/۱۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۰,۰۰۰ تومان.
مدار در فضا - المپیاد نجوم
سید علی هادیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۲ تا ۰۰/۰۲/۱۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
دستگاه‌های نالخت و نیروهای مجازی...
سید علی هادیان
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۳ تا ۰۰/۰۱/۰۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
آمار و احتمال در المپیاد نجوم،...
وحید احمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۰۰/۰۱/۲۶، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
کلاس آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
داريوش شاهين‌ راد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۷ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰ تومان.
دوره آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد...
داريوش شاهين‌ راد
سید امیرحسین موسوی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۶۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
حل و مرور مسائل مبحث تحلیل داده،...
وحید احمدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۴ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد نجوم و اختر فیزیک ابرکلاس بیشتر بدانید!