دوره های ۱۴۰۰-۰۱ المپیاد فیزیک ابرکلاس
(مشاهده‌ی همه...)
دوره سالانه المپیاد فیزیک
حسین حسین آبادی
سیدمحمدامین امامی
پویا حیدری
۱۰۶۱۵ دقیقه کلاس، ۸ آزمون، هزینه ثبت نام ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۵۷۱,۲۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۲ تا ۰۰/۰۶/۰۴، ۱۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۷/۰۶، ۱۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۷,۵۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش اول)
مهدی آقاپور
پویا حیدری
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۱۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۱ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۶ تا ۰۰/۱۱/۰۱، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۷۹۹,۰۰۰ ۶۳۹,۲۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۶ تا ۰۰/۱۰/۲۸، ۱۱۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۶۲,۵۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش اول)
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۵ تا ۰۰/۱۱/۲۰، ۴۶۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۲ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۸ تا ۰۱/۰۲/۰۱، ۱۰۲۰ دقیقه کلاس، ۷ آزمون، هزینه ثبت نام ۹۲۸,۰۰۰ ۷۴۲,۴۰۰ تومان.
دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
دوره سالانه المپیاد فیزیک
حسین حسین آبادی
سیدمحمدامین امامی
پویا حیدری
۱۰۶۱۵ دقیقه کلاس، ۸ آزمون، هزینه ثبت نام ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۵۷۱,۲۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
علیرضا نوروزشاد
حسین حسین آبادی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۲۰ تا ۰۰/۱۲/۲۶، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۸۷,۵۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان.
مغناطیس - المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۲۰ تا ۰۰/۱۲/۲۵، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
هسته‌ای و نوین - المپیاد فیزیک
محمدحسین شریفی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۳ تا ۰۰/۱۲/۱۷، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
موج - المپیاد فیزیک
حسین حسین آبادی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۵ تا ۰۰/۱۲/۲۶، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۲ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۸ تا ۰۱/۰۲/۰۱، ۱۰۲۰ دقیقه کلاس، ۷ آزمون، هزینه ثبت نام ۹۲۸,۰۰۰ ۷۴۲,۴۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۲ المپیاد فیزیک
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
تصحیح مرحله ۲ های سال‌های گذشته
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۵ تا ۰۱/۰۱/۰۵، ۶۰ دقیقه کلاس، ۵ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۷۰,۰۰۰ تومان.
دوره‌های در حال برگزاری
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۶ تا ۰۰/۱۰/۲۸، ۱۱۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۶۲,۵۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش اول)
مهدی آقاپور
پویا حیدری
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۱۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۷/۰۶، ۱۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۷,۵۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۲ تا ۰۰/۰۶/۰۴، ۱۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله دوم المپیاد فیزیک...
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۲، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۷ تا ۰۰/۰۲/۲۳، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۶۹,۰۰۰ تومان.
مکانیک و ریاضی - المپیاد فیزیک...
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۳/۱۴، ۷۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
مغناطیس - المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۴ تا ۰۰/۰۲/۱۴، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)
(مشاهده‌ی همه...)
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد فیزیک ابرکلاس بیشتر بدانید!