ریحانه صالحیان
ریحانه صالحیان

پیشینه‌ی ریحانه صالحیان
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه چهارم، پایه پنجم، پایه ششم
💼 سوابق تدریس:
✔️ تدریس در هنرستان البرز منطقه ۲ تهران دروس تخصصی گرافیک (۱۳۹۴)
✔️ تدریس  عکاسی در هنرستان سیمای دانش منطقه ۲ تهران (۱۳۹۴)
✔️ تدریس تصویرسازی شاهنامه برای نشر فردین در دبستان های غیر دولتی منطقه ۲
✔️ تدریس هنر و خلاقیت مقطع دبستان مجتمع آموزشی رهیار (۱۳۹۷ تا کنون)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی طراحی پارچه ولباس از دانشگاه هنرتهران 
✔️ دیپلم گرافیک هنرستان نیایش منطقه ۲ تهران
دوره‌ها