دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
زبان زرافه (آموزش ابراز خود و بیان...
مرضیه حکمتی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۶/۲۱ تا ۰۰/۰۷/۰۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
آب و روغن
زینب وکیل
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۹ تا ۰۰/۰۴/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با متون کهن...
حسام حسین‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۸ تا ۰۰/۰۴/۲۹، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
کی کجاست؟!
ریحانه اکرمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۶ تا ۰۰/۰۴/۲۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
شوق پرواز
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۴/۲۶، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های مهارتی-خلاقیتی دبستان...
ریحانه صالحیان
زینب وکیل
محسن ذکااسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۱، ۳۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان.
خیال‌سواری (دوره‌ای برای پرورش...
ریحانه صالحیان
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۰۵ تا ۰۰/۰۵/۳۰، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
علوم پایه چهارم دبستان (انرژی در...
زهرا اخیانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۴ تا ۰۰/۰۲/۱۱، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.

درباره کلاس های پایه چهارم ابرکلاس بیشتر بدانید!