زینب وکیل
زینب وکیل

پیشینه‌ی زینب وکیل
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه چهارم، پایه پنجم، پایه ششم
💼 سوابق تدریس:
✔️ تدریس درس علوم تجربی پایه های چهارم تا ششم در دبستان شوق زندگی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹)
✔️ تدریس پروژه علوم – مدرسه مفید (مهر ۹۹ تا کنون)
✔️ تدریس درس فیزیک متوسطه اول، مدرسه سرای دانش (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵)
✔️ تدریس درس فیزیک متوسطه اول، مدرسه امیدواران جاوید (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵)
✔️ تدریس درس فیزیک متوسطه اول، مدرسه صهبای صفا (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸)
✔️ تدریس فیزیک و شیمی پایه هفتم و هشتم، مدرسه بامداد پارسی مهر (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال، دانشگاه الزهرا (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
کارشناسی فیزیک اتمی مولکولی، دانشگاه تهران (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰)
دوره‌ها