دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
آمار و احتمال یازدهم - جمع بندی...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۲۸ تا ۰۰/۱۰/۰۶، ۳۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
فیزیک ۲ رشته تجربی و رشته ریاضی...
حامد مالک اژدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۷ تا ۰۰/۰۹/۲۰، ۱۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل سوم) کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۵۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۳۳,۰۰۰ ۶۹,۹۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
مصطفی باقری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۲ (فصل اول) - کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۷، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
زیست‌شناسی ۱ (فصل دوم) - کنکور
پیام گنجگلی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۱۴، ۶۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.