دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
مشاوره و راهنمایی - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۵ تا ۹۹/۱۰/۰۵، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
متون نثر - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۷ تا ۹۹/۰۹/۲۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ تومان.
داستان ایران - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۰۶ تا ۹۹/۰۹/۲۷، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ تومان.
شعر معاصر - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۲۳ تا ۹۹/۰۸/۳۰، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۷۰,۰۰۰ تومان.
سبک هندی و سبک بازگشت - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۹ تا ۹۹/۰۸/۲۲، ۴۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
غزلیات حافظ - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۸/۱۶، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
بوستان - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۵ تا ۹۹/۰۸/۱۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
مثنوی معنوی - المپیاد ادبی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.