دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟ - شیمی پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چرا آب سه حالت مختلف دارد؟ - شیمی پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۶ تا ۹۹/۱۱/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هفتم (فصل پنجم کتاب درسی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان.
اعداد اول - ریاضی پیشرفته پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۹ تا ۹۹/۱۰/۲۹، ۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول - ریاضی پایه هفتم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور، خیلی نزدیک (آشنایی با نجوم عمومی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.