دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم (فصل ۳)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۷ تا ۰۰/۰۲/۰۵، ۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۵,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ تومان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چرا آب سه حالت مختلف دارد؟ - شیمی...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۶ تا ۹۹/۱۱/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
ریاضی پیشرفته پایه هفتم (فصل پنجم...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان.
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۲
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۷ تا ۰۰/۰۲/۰۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول - ریاضی پایه...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )
زیست‌شناسی پایه هفتم (جمع‌بندی...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۳۰، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
فیزیک پایه هفتم (جمع‌بندی پایان‌ترم)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۸، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چگالی (فیزیک پایه هفتم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۶ تا ۹۹/۱۲/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
علوم پایه هفتم - زیست‌شناسی (یاخته...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۲۱ تا ۹۹/۱۲/۲۱، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آیا اتم کوچکترین ذره ماده است؟...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۳ تا ۹۹/۱۲/۰۳، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
چرا آب سه حالت مختلف دارد؟ - شیمی...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۶ تا ۹۹/۱۱/۲۶، ۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰,۰۰۰ تومان رایگان.
آمادگی امتحان ترم اول - ریاضی پایه...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور،...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.

درباره کلاس های پایه هفتم ابرکلاس بیشتر بدانید!