دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
آمادگی امتحان ترم اول- هندسه پایه نهم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۶ تا ۹۹/۱۰/۱۶، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
آمادگی امتحان ترم اول- فیزیک پایه نهم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۹ تا ۹۹/۱۰/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵,۰۰۰ تومان رایگان.
عبارتهای جبری، اتحاد و مسایل مربوط به آن - ریاضی پایه نهم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۲ تا ۹۹/۱۰/۰۲، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان رایگان.
توان و ریشه - ریاضی پایه نهم
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۳۰ تا ۹۹/۰۹/۳۰، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۷,۵۰۰ تومان رایگان.
نجوم عمومی و رصد (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
آنچه در آسمان می‌بینیم، خیلی دور، خیلی نزدیک (آشنایی با نجوم عمومی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۹ تا ۹۹/۰۸/۰۹، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.