تقویم کلاس‌ها

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
خدمات پرو زیست‌شناسی | ۱۴۰۲ | 0695
حل سوال سلولی مولکولی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
اکولوژی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
جامع سیستماتیک و مورفولوژی گیاهی + حل سوال | المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
خدمات پرو زیست‌شناسی | ۱۴۰۲ | 0695
حل سوال سلولی مولکولی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
اکولوژی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
جامع سیستماتیک و مورفولوژی گیاهی + حل سوال | المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
خدمات پرو زیست‌شناسی | ۱۴۰۲ | 0695
حل سوال سلولی مولکولی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
اکولوژی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
جامع سیستماتیک و مورفولوژی گیاهی + حل سوال | المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
خدمات پرو زیست‌شناسی | ۱۴۰۲ | 0695
اکولوژی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
جامع سیستماتیک و مورفولوژی گیاهی + حل سوال | المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
خدمات پرو زیست‌شناسی | ۱۴۰۲ | 0695
اکولوژی | آمادگی مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی | ۱۴۰۲
تابستان ۱۴۰۲ | آموزش کمپبل
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد زیست شناسی ابرکلاس بیشتر بدانید!

شماره تماس پشتیبانی:

021-92001833

پشتیبانی تلگرام:

abarkelasSupport@

آدرس:

تهران، آزادی، خیابان اکبری، کوچه شرقی، انتهای خیابان صادقی، جنب درب دانشگاه شریف، پلاک ۳۳، مجتمع فناوری صادقی، واحد ۸
logo-samandehi